Advokat fra Kristian­sand underslo over én million kroner