Skjerper utleiekrav for å hindre privatisering av Åros

foto