• PAROLER: Voksne og barn har parolene klare. Foran fra venstre: Felix Davidsen, Celine Davidsen, Sunniva Isaksen og Johanne Ribe Lauritzen. Bak fra venstre: Tanja R. Davidsen, Carl-Fredrik Davidsen, Siv Isaksen og Berit Skovli.

Kampklare foreldre

Plakatene er skrevet, og kampviljen er på topp. I dag demonstrerer engasjerte foreldre for ny ungdomsskole.