Larsen: - Stort tap for Agder-benken

Stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen (V) understreker at Jon Lilletun var respektert i alle politisk leire for sin personlighet og engasjement.