Syke flygeledere gir forsinkelser

Kontrollsentralen på Sola har hatt bemanningsproblemer, og flytrafikken i Sør-Norge er torsdag kveld rammet av forsinkelser.