• SKREKKMELDINGEN: "You are infected with Podloso, the first iPodLinux Virus." FOTO: Scanpix

Verdens første iPod-virus utkviklet

Se hva som må til for å få din iPod infisert...