Arne Bang ønsker ikke å si offentlig hva han som politiker har gjort for å tilføre sin gamle arbeidsplass av midler til vedlikehold. — Jeg er jo ikke valgt av ungdomsskolen, påpeker skolens rektor i seks år fram til han gikk av sist sommer.I høst ble han valgt inn i kommunestyret for Arbeiderpartiet.- Jeg er glad for at 18 millioner kroner er lagt inn til ventilasjonsanlegg, sier Bang, som legger til at politikerne opplever økonomisk press fra alle skoler.Da Bang gikk av etter 30 år i skolen, varslet han kommunens ledelse om at han ikke ønsket noe medvirkning derfra i forbindelse med avskjeden. Protesten gjaldt økonomiske kutt og nedvurdering av rollen som rektor.Ordfører Torhild Bransdal var ikke tilgjengelig i går.