40 prosent stryker på norskkurs

Selv om hele fire av ti innvandrere som tar den avsluttende prøven på norskkurs, stryker, er Arbeids— og inkluderingsdepartementet tilfreds.