Vil ikke bygge bro fordi den er stygg

Statens vegvesen får ikke bygge gangbro over E 39 på Imesletta, fordi Mandal kommune mener den er for stygg.