• STYRKES: Forsvarssjefen vil styrke Luftforsvaret på Kjevik, og legge ned Agder Heimvernsdistrikt 07 FOTO: Arkiv

Vil legge ned HV-Agder

Forsvarssjefen foreslår at Luftforsvaret på Kjevik styrkes, samtidig som Agder Heimverndistrikt 07 legges ned.