• NY BRO: Den stiplede røde linjen viser hvor den tredje broa over Otra er tenkt plassert, fra elvepromenaden til Rådhusgata. FOTO: Arkivfoto

Sa ja til sykkelbro

Det blir ny gang— og sykkelbro over Otra. Det vedtok formannskapet i Kristiansand onsdag.