Et stort rør mangler

Entreprenørene har ikke fulgt prosedyrene ved utbygging av Storemyr industriområde. Et stort rør mangler og har forårsaket fiskedød i Moelva.