- Truer pasientenes helse

Leger mener røntgenkrisen kan føre til at de overser alvorlig sykdom, som kreft. De tre røntgenlegene som er igjen, har ikke tid til å finne ut hva alle feiler.