• SPENNING: Lite kan måle seg i spenning med det å ta opp en teine. Svein Kåre Raen i aksjon, med Daniel Tobiassen og Svein Bø som tilskuere. FOTO: Kjartan Bjelland

Håpet på hummer - fikk krabbe

De ønsket en praktisk skoledag, og har bygget sine egne teiner. I går trakk de teinene for første gang, men fikk en krabbe.