På dette bildet, som er tatt ved hjelp av en drone og viser eiendommen i fugleperspektiv, kan man tydelig se sandstranden som er tilført kunstig masse, og flytebryggen som ikke er omsøkt. Kristiansand kommune mener begge tiltakene er søknadspliktige, og har sendt eierne varsel med pålegg om retting. På dette bildet, som er tatt ved hjelp av en drone og viser eiendommen i fugleperspektiv, kan man tydelig se sandstranden som er tilført kunstig masse, og flytebryggen som ikke er omsøkt. Kristiansand kommune mener begge tiltakene er søknadspliktige, og har sendt eierne varsel med pålegg om retting. Foto: Fredrik Refvem, Stavanger Aftenblad

Avslørte ulovlig strand og brygge etter boligreportasje