• Inngrepene i naturen er såpass store ved bygging av vindkraftverk at kommunene må få mer igjen, mener Bykle-ordføreren. Her et bilde fra Lista vindkraftverk. FOTO: Jim Rune Bjorvand

Håver inn på vannkraft. Mener andre kommuner får altfor lite igjen for vindmøller

Bykle kommune fikk 122 millioner kroner i rene vannkraft-inntekter i fjor. Nå tar ordfører Jon Rolf Næss til orde for at kommunene må få mer igjen for vindkraft-utbygginger.