• Dette bildet viser hvor delt Lindesnes Høyre er om tilførselsvei fra ny E 39 mot kommunesenteret Vigeland. Mens Gustav Larsen og Svein Høiland (sittende) ikke vil ha vei mot Trædal, vil Lillian Daasvand og Stanley Tørressen ha nettopp det. Og slik ble det. FOTO: Jarle R. Martinsen

Vraket E 39-vedtak: Tilførselsveien blir mot Trædal

Lindesnes kommunestyre vraket vedtaket fra teknisk styre: Tilførselsveien fra ny E 39 vil gå ned mot Trædal.