• Fredag ettermiddag åpnes Fedaåna bro for trafikk, mens offisiell åpning med snorklipping blir først i oktober. FOTO: Torbjørn Witzøe

Ny bro fire år etter flommen

Det tok tre år å planlegge og ett år å bygge den nye broa på Feda. Nå kan snart de første bilene kjøre over elva som deler bygda.