Sykehuset mangler 700 helse­arbei­dere til skrekk­scenario