• – Det er krevende å sikre like godt samarbeid innenfor alle fagområder på tvers av et sykehus med tre lokasjoner, innrømmer sykehusdirektør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus. FOTO: Vindsland, Steinar

Feilbehandlinger gir ny diskusjon om nedleggelse i Flekkefjord

Både fra ansatte og i befolkningen får administrerende direktør Nina Mevold nå spørsmål om ikke det beste er å legge ned hele eller deler av sykehuset i Flekkefjord.