• I skolegården på Strømme skole legges det opp til både lek og læring, og Anine Fossheim Wang (t.v), Maren Schjunk Bjørndahl, og Keelan Kauffman Pedersen har allerede erfart verdien av relasjoner og opplevelsen av mestring. FOTO: Sondre Transeth

Disse faktorene er avgjørende for barnas sunnhet

Sunne barn trenger mer enn fysisk aktivitet og riktig kosthold. – Når jeg snakker med venner så kjenner jeg i hele meg at det er godt, sier Anine (8) ved Strømme skole.