• Her på Strømsodden, ved Hånesbukta, skal det bygges hytte og sjøbod med totalt 178 kvadratmeter bruksareal, her markert i terrenget, etter at den gamle hytta brant ned. Med seks mot tre stemmer innvilget by- og miljøutvalget sist torsdag dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet og fra kommuneplanens plankrav. FOTO: Vegard Damsgaard

Fortviler over at vedtak oppheves

Fylkesmannen opphever eller omgjør nå rundt halvparten av alle vedtak i klagesaker fra Kristiansand. Leder av by- og miljøutvalget er fortørnet.