Leder for Setesdal regionråd og ordfører i Evje og Hornnes, Bjørn Ropstad, er klar på at striden rundt gratis busskort for tilflyttede studenter som Kristiansand kommune startet i fjor er med på å gi et dårlig klima før Agder-fylkene skal slå seg sammen. Leder for Setesdal regionråd og ordfører i Evje og Hornnes, Bjørn Ropstad, er klar på at striden rundt gratis busskort for tilflyttede studenter som Kristiansand kommune startet i fjor er med på å gi et dårlig klima før Agder-fylkene skal slå seg sammen. Foto: Jacob Buchard

Agder-kommunene samler seg til kamp mot Kristiansand