– Bærer preg av utrydding

I Vest-Agder og på Vestlandet er det i år satt betinget skadefelling på 14 store rovdyr. Naturvernforbundet mener en sunn bestand av rovviltet er viktig, og at skadefelling kun bør skje på bakgrunn av skadesaker.

Les hele saken med abonnement