• I region 1 er det satt kvote på å skadefelle tre ulv, og åtte jerv. Det reagerer Naturvernforbundet i Agder på. FOTO: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Bærer preg av utrydding

I Vest-Agder og på Vestlandet er det i år satt betinget skadefelling på 14 store rovdyr. Naturvernforbundet mener en sunn bestand av rovviltet er viktig, og at skadefelling kun bør skje på bakgrunn av skadesaker.