• Fram til de har fått montert automatisk fôringsautomater på alle fiskemerdene må driftsleder Mats Tjørhom mate fisken med håndkraft. FOTO: Torbjørn Witzøe

Blir Norges største i sitt slag

Selskapet Norsk Ørret er i gang med produksjon av ferskvannsørret i Sirdalsvannet. Målet er 1000 tonn i året.