VENNESLA: — Om det var feil å legge ned cellulosefabrikken? gjentar administrerende direktør Johan H. Krefting Fædrelandsvennens spørsmål.Han er åpenbart ikke i tvil om svaret.- Det var en strategisk beslutning. Den cellulosen vi selv fremstilte var av en type og kvalitet som ville ha gjort det umulig for oss å jobbe mot de markedene vi nå sikter oss inn på, med produkter som gir høyere fortjeneste enn vi har klart så langt. Dessuten er det et forhold mange glemmer: Skulle vi ha fortsatt driften av cellulosefabrikken, måtte vi ha investert mellom 70 og 130 millioner kroner i et renseanlegg. Vi ville neppe ha klart det, erkjenner Krefting og signaliserer betydelig «understatement» i kroppsspråk og stemmebruk.Like viktig for Hunsfos' fremtid var det nok hvordan sveitserne så på saken. Da bølgene rundt cellulosefabrikkens eksistens gikk som høyest, eide de bare en mindre andel av bedriften.- I ettertid har de klart latt oss forstå at nedleggelse av cellulosen var en forutsetning for at de ville overta. Om så ikke hadde skjedd, er det vanskelig å si hvor vi hadde stått i dag, sier Johan H. Krefting.