Høyesterett gav prisavslag på kjøp av fast eiendom