SØGNE: Departementet mener situasjonen er så dramatisk at Ap-vedtaket fra i sommer må omgjøres.— Vi har fått presentert at alternativet Falchs jorde støter på problemer i form av innsigelse fra veivesenet, og at kommunen dermed tidsmessig kommer i en krise, sier statssekretær André Støylen i Miljøverndepartementet.Fædrelandsvennen skrev i går om ekteparet Håverstad, som må bøte med hus og jorde ved et slikt vedtak. Det er Statens vegvesen som er i ferd med å låse situasjonen. De vil ikke akseptere de skisserte adkomstveier til Falchs jorde.

Etter et halvt års lykkerus blir det plutselig en jul i spenning for ekteparet fra Tangvall.- Betyr det at departementets vedtak ikke er verdt papiret de er trykket på?- Nei, det betyr det ikke. Vi er tilbakeholdne med å bruke omkamp. Det må være vesentlig nye momenter i en sak om så skal skje. Vi har allerede avvist flere lignende henvendelser fordi det ikke var vesentlig nye momenter, svarer statssekretær Støylen.Han presiserer at det gjenstår en reell vurdering av saken før utfallet er klart. Men i mandagens møte med ordfører og plansjef fra Søgne var signalene utvetydige: Det blir Håverstads jorde.Statssekretæren avviser at et slikt vedtak betyr at departementet har et annet syn på jordvern enn sist.

Kommunen har drøyt tre måneder på seg om planen skal godtas av Husbanken. Der venter 40 millioner kroner i støtte hvis tidsfristen 1. april holdes.Derfor vil departementet snu seg raskt, og statsråd Børge Brende (H) ventelig signere det nye vedtaket innen nyttår. 8. januar har planutvalget i Søgne nytt ekstraordinært møte. Der skal det vedtas å sende reguleringsplanen for nytt sykehjem ut på én måneds høring, før den vedtas av kommunestyret. De tre alternativene er Håverstads jorde, Falchs jorde og Føreidmoen.vegard.damsgaard@fedrelandsvennen.no