Økningen skjer i alle prisklasser. Selv de aller billigste bilene til under 100.000 kroner gir et skattepåslag på 5000 kroner, mens biler over 300.000 kroner får en skatteskjerpelse på mer enn 10.000 kroner. — Firmabilordning er nå bare gunstig for de som skifter bil ofte og kjører langt over de 13.000 kilometer som beskattes sjablonmessig etter de nye reglene. Årsaken er til det er at bilens verditap er størst de første årene, sier avdelingsdirektør Tore Fritsch i Skattebetalerforeningen til Fædrelandsvennen.Feilaktige

Skattebetalerforeningen mener de nye beskatningsreglene bygger på feilaktige premisser. Fordelen av å bruke arbeidsgivers bil til privat kjøring er å regne som inntekt. I år har denne fordelen vært et standard tillegg på 10.000 kilometer (med tillegg av faktisk arbeidsreise mellom hjem og jobb). Fra nyttår økes dette med 3000 kilometer, og dermed er skatteskjerpelsen et faktum. - Begrunnelsen er at den gjennomsnittlige kjørelengden for personbiler er 13.500 kilometer, men dette har etter vår mening flere svakheter, påpeker Fritsch. - Dette gjennomsnittstallet inkluderer både yrkes- og privatkjøring, mens beskatningen bare skal gjelde for privatkjøring. Vi mener at den nåværende kjørelengde på 10.000 kilometer er korrekt. Dessuten er kjøring mellom hjem og arbeid med i de 13.500 km. Når arbeidstaker må skatte av all privatkjøring (13.000 kilometer) og i tillegg beskattes for arbeidsreiser, vil det si at arbeidsreisene skattelegges to ganger. Dyrere

Også de som mottar kjøregodtgjørelse får svi - når det er snakk om kjøregodtgjørelse for mer enn 4000 kilometer. Det blir skatteplikt for differansen mellom statens satser og den såkalte fordelssatsen på 2,05 kroner per kilometer. Skatteforeningen har beregnet at en skatteyter som i år kjører 12.000 kilometer i året i jobben, vil få en økt skatt neste år på 3648 kroner. Også for bedriftene blir det dyrere med bilgodtgjørelse til de ansatte. Det blir arbeidsgiveravgift på bilgodtgjørelse fra første krone ved at differansen mellom statens satser og fordelssatsen 2,05 kroner blir grunnlag for arbeidsgiveravgiften. helge.stavik@fedrelandsvennen.no