GRIMSTAD: I fire år har Akershus' tidligere fylkesmann kjempet for å bygge på fritidseiendommen sin, men møtt motbør hos så vel Fylkesmannen som fylkeskommunen. «Saksbehandlingen kan ta så lang tid at min evne til å gjennomføre tiltaket vil falle bort i mellomtiden, i samsvar med naturens lover,» skriver Kåre Willoch i klagen, der han skriver at han håper å unngå å måtte gå til Sivilombudsmannen.Med en redusert utbygging kommer Willoch under 120 kvm, som Grimstad kommune har satt som grense for hyttestørrelse i kommunen. Likevel var bygningssjefen negativ til påbygg på annekset som ligger i 100-metersbeltet. Bygningsrådet ønsket å sette sluttstrek for saken, og mener Willoch bør få bygge slik han ønsker. HELGE CORNELIUSSEN