Steikende sol og P3-hit'er på Torvet i Kristiansand