LILLESAND: — Dypt beklagelig. Sponheims håndtering av saken vil jeg ikke kommentere, men her må ikke siste ord være sagt. Avgjørelsen er dramatisk for Lillesand som bostedskommune, sier Kristian Sundtoft (V) opprørt. Han hadde håpet at Sponheim ville gjøre det han kunne for å overprøve avgjørelsen.Også partifelle og fylkesleder i Aust-Agder Venstre, Hanne Hansson, mener Sponheims støtteerklæring til Thommessen er pinlig.- Vi er i løpende kontakt med partiapparatet sentralt, og håper inderlig at saken ikke er avsluttet med dette. Det må være rom for skjønn, og vi jobber fortsatt for å få overprøvd avgjørelsen i Landbruksdepartementet. Sponheims befatning med saken vil jeg for øvrig ikke kommentere, sier Hansson.Sponheim provoserer

Det politiske miljøet i Lillesand reagerte sterkt da det i går ble klart at statsråden støtter departementets avgjørelse om å oppheve boplikten for Thommessen på Åkerøy.Gjennom sin informasjonsrådgiver, Ståle Norang, gjorde landbruksministeren det klart at han støtter ekspedisjonssjef Kåre Selviks begrunnelse. - Sponheim ser ikke det helt store poenget med å uttale seg om saken. Dessuten har han ikke anledning. Statsråden støtter vurderingene og finner utredningen dekkende. Folk skal ikke tvinges til å bli sittende med en eiendom ingen vil kjøpe til en forstandig pris. Utover det har han ikke noe å tilføye i saken, sier informasjonsrådgiver Norang til Fædrelandsvennen.- Nonchalant, mener varaordfører Solveig Solbakken (Ap) og legger til:- Det høres ut som om boplikt og fritaket til Thommessen ikke betyr noe for Sponheim overhodet. For Lillesand som bostedskommune betyr det for øvrig en hel masse. Det er sterkt å beklage at en Venstre-statsråd ikke tar seg bry med å uttale seg i en sak som er så prinsipielt viktig - ikke bare for Lillesand, men for en hel landsdel. Venstre har hittil snakket så til de grader varmt om «arvesølv», kystkultur og bevaring av miljø. Sponheims opptreden må være flau for partimedlemmene hans på Sørlandet, sier Solbakken.Ordfører Odd Steindal (H) reagerer slik:- Sponheim burde ta seg tid å sette seg inn i saken. En hel landsdel forventer det i en sak som engasjerer sterkt. Når en sak skaper så store bølger, må vi forvente at statsråden i det minste får rede på hva som har skjedd, og om avgjørelsen om Thommessens fritak fra boplikten er i tråd med partiets syn i landsdelen. Her har Venstre virkelig en jobb å gjøre. Avstanden mellom regjeringskvartalet og grasrota sentralt på Agder er åpenbart svært stor i øyeblikket, sier Steindal.Kristian Sundtoft fortviler over Sponheims standpunkt. - At han finner begrunnelsen til departementet dekkende, tyder på at han ikke vurderer saken slik vi ser den i Lillesand. Det handler om å beskytte lokalsamfunnet her nede. Lillesand må ikke blir et hyttesamfunn - på de fastboendes bekostning. Det er dramatisk når pris og selgers interesser blir avgjørende for snuoperasjonen vi nå er vitne til. Jeg ser meget alvorlig på det som her skjer og beklager dette dypt, sier Sundtoft.