Lillesand Prosjektet - tanker fra en frustrert miljøarbeider