En undersøkelse utført for DnB Nor nylig, viser at nesten én av fem vet at de er dobbelt reiseforsikret, én av ti dobbelt ulykkesforsikret og syv av 100 dobbelt innboforsikret. Informasjonsdirektør Preben Sandborg Røe i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) antar at hele én av fire er dobbeltforsikret for innbo.

234 unødvendige millioner

Vi vet at åtte av ti har reiseforsikring, og tall fra FNH viser at det er solgt reiseforsikringer for 1,3 milliarder kroner. Derfor betaler vi minst 234 millioner kroner for mye bare i premie til reiseforsikringene våre.

— Noen tjener penger på å selge unødvendige forsikringer til kunder, som produktforsikringer av mobiltelefon, vaskemaskin eller andre brune- og hvitevarer som i de fleste tilfeller er dekket av innboforsikring eller forbrukerkjøpsloven, sier rådgiver Helga Skofteland i Forbrukerrådet.

Rettigheter i loven

— Forbausende mange forsikrer vaskemaskinen eller kjøleskapet. Og det er vel sjelden at slike gjenstander blir stjålet, sier Skofteland.

Det eneste som kan være en fordel med slike spesialforsikringer er at de vanligvis ikke har en egenandel som er vanlig for en skade som skal dekkes gjennom en innboforsikring. Men forbrukerkjøpsloven gir rettigheter i inntil fem år. Og det vil være godt nok for de fleste.

— Hvilke forsikringer vil du anbefale at folk skaffer seg?

— I dag det bare ansvarsforsikring ved bilkjøp som er påbudt. Og så vil en bank vanligvis kreve at du tegner en villaeierforsikring når du låner penger til huset. Ellers er det opp til den enkelte. De må spørre seg om de har råd til at objektet forsvinner. Hvis ikke må de forsikre seg.

— Innboforsikring, reiseforsikring og forsikring mot uførhet er et must.

— Mange tror de er raske og friske bestandig, så ulike varianter av sykdoms- og/eller uføreforsikringer må vurderes. Noen har dette på jobben.

— Det er mulig å ha flere forsikringer på liv, slik at beløpsgrensene da øker, og mulig å ha flere reiseforsikringer, der det er tak på erstatningsbeløp for den ene, men der den andre kan supplere og gi dekning som man eller ikke ville fått. Men for gjenstander dekkes normalt bare det økonomiske tapet én gang, fratrukket egenandelen, uansett antall forsikringer.

Kan spare på gjennomgang

— Det er åpenbart at mange ved en gjennomgang av egne forsikringer kunne spart hundrevis av kroner i unødvendige forsikringer. Og så må den enkelte vurdere hva han er villig til å betale for å sikre seg mot et eventuelt verditap. Hvor store er egenandelene, hva dekker reiseforsikringen, hvor store er beløpsgrensene for erstatning av tap, er jeg dekket hvis jeg bare mister ting, eller er det tyveri jeg er forsikret mot. Alt dette må vurderes opp mot de behovene jeg har, sier Helga Skofteland.

Hun er med i et nyetablert nordisk prosjekt som skal se nærmere på omfanget av dobbeltforsikringer i hele Norden.

STAVANGER AFTENBLAD/FÆDRELANDSVENNEN