Halina skynder seg sakte på veien tilbake til livet