KRISTIANSAND: — Enhver lærer ønsker å ha kontrollen i klasserommet. Hvis elevene sitter ved hver sin datamaskin, jobber de i ulik fart. Dette er bra for elevene, men lærerne er redd for å miste sin myndighet, sier Arvid Tjomsås, IT-ansvarlig ved Haumyrheia skole. Han lærer elevene ulike dataprogrammer og oppfordrer til bruk i samtlige fag.Han tror mange skylder på mangel på utstyr, men dette er bare en av grunnene til at bruken av IT i skolene framdeles er så lav. Haumyrheia ligger i teten i antall datamaskiner per elev, med 70 maskiner på 300 elever. Tallet kunne gjerne vært høyere, men det er rett og slett ikke plass til flere.- Elevene er også utrolig flinke på data. Ofte mye bedre enn lærerne. Læreres største frykt er å få spørsmål de ikke har svar på, fortsetter han. Elevene vil ha mer data

Elevene i 8A ved Haumyrheia er godt fornøyd med tilgangen til datamaskiner, men sier de gjerne kunne hatt mer bruk i undervisningen.- Alle fagene blir mye kjekkere hvis vi kan finne ut om ting på Internett. For eksempel kristendom. Det er kjedelig, men hvis vi kunne laget hjemmesider om de forskjellige fagene, kunne det blitt mer spennende, sier Kristine Leite (13).De synes det er viktig å få kjennskap til ulike dataprogrammer også på skolen.- Det er veldig mye bruk av data i arbeidslivet, sier Joachim Bjeraa Stenberg (13). Derfor synes han at databruk er en nødvendig del av skolen. 1 ½ time foran skjermen daglig

Nesten alle i klassen har datamaskin hjemme.- De fleste bruker halvannen time på dataen hjemme hver dag, sier Marthe Nordahl (13). Da går det mest i chatting og søking på Internett.- Elevene har blitt mye bedre på data bare de siste 2-3 årene. At ungdommene har tilgang til data hjemme er en viktig del av dette, sier Tjomsås.Han er redd for at lærere ikke tar seg nok tid til å kvalitetssikre elevenes databruk.- Forberedelse er viktig, det er så utrolig mye informasjon på Internett og elevene klarer ikke alltid å finne det mest relevante. Å sende elevene på biblioteket for å søke på Ibsen, er dødfødt. Årsaken til at slike ting skjer er at mange lærere ikke behersker bruk av Internett selv, sier han. Bærbar datamaskin til alle

Tjomsås mener lærere bør gå foran med et godt eksempel på bruk av data. Første skritt i den retning er at alle lærere får hver sin bærbare datamaskin. - Det trenger ikke ligge særlig langt inn i framtiden heller, sier han. Drømmen er å kaste arbeidsbøkene i de fleste fag, og at elevene heller får hver sin bærbare datamaskin.- Om ti år har alle elevene hver sin bærbare datamaskin, sier Camilla Tønnesland (13) skråsikkert.Klassekameraten Thomas Haneborg (13) er mer i tvil.- Staten vil ikke betale for det, sier han. Men han tror pådrivere som Tjomsås kan få innført det enkelte steder, ikke over alt.- Det blir vel helst rike skoler som får dette først, sier Kristine.- Men vi kan gjerne være prøveklasse for kommunen, sier Thomas. De andre elevene i klassen er enige, de har ingenting imot å være prøvekaniner. Likevel ser de at databruk ikke bare fører positive ting med seg. Daff av data

— Det er enklere å lese i bok enn på skjerm, sier Camilla.- Også kan du bli så daff. Vi kan komme til å bare bli sittende der, sier Marthe.- Litt sånn som med mobiltelefonen. Ringer til folk som står to meter vekke fordi en ikke gidder å gå bort, sier Joachim.- Det blir sikkert mye spilling også, sier Stian Liebermann (13).Elevene sier at de helt har sluttet å bruke oppslagsbøker.- Slå opp i leksikon gjør jeg bare hvis datamaskinen er opptatt, sier Stian. Elevene mener også at de har blitt flinkere i engelsk av å søke på Internett etter informasjon. Operasjon skoleverk

I neste uke skal Haumyrheia og Fiskå skole delta i Operasjon skoleverk. Prinsippet er som operasjon dagsverk, bare snudd på hodet. Nå skal næringslivet oppsøke skolene, ikke omvendt.- Samarbeid mellom skole og næringsliv er bra for begge parter. Elevene lærer om hvordan man tenker i næringslivet, samtidig som næringslivet får møte dem de skal ansette om noen år, sier Tjomsås.Elevene gleder seg og tror de har muligheten til å vinne den landsomfattende konkurransen som går ut på å fullføre et «rebusløp» på Internett.- Vi har hatt mye data med Tjomsås, så jeg tror vi kan være blant de beste, sier Thomas.Tjomsås mener det er viktig å ikke ha overdreven tro på datamaskinene heller. - I motsetning til hva folk trodde før, kan ikke datamaskinen brukes til alt. En god lærer er viktigere enn datamaskinen. Men en god lærer med datamaskin er best, avslutter Tjomsås.