STAVANGER: — Jeg vil først presisere at politiet ikke visste at det skulle begås ran av Nokas i Stavanger, og vi så det heller ikke som sannsnynlig, sa visepolitimester Arne Hammersmark i Gulating lagmannsrett i dag.

Men det er på det rene at politiet hadde opplysninger om et mulig anslag i Sør-Norge, uten at det var nærmere konkretisert.

 • I månedskiftet februar/mars hadde vi møte med Kripos om det sentrale ransmiljøet på Østlandet. Der kom det fram ting om at et større ran kunne være under planlegging. Oslo var primærmålet, men også i Stavanger kunne det skje. Det som gjorde at det ble et tema, var flere omstendigheter.

 • Flere ting må være på plass før man kan begå et større ran. Biler, gjerne store, som de som ble brukt her, var nødvendig. I februar dette året ble det stjålet to store Ford Excursion. De ble stjålet på Hamar, fra en bilforretning 20. februar. Disse ble observert sammen med en bil som Schumann disponerte. Det andre var penger, man trenger penger for gjøre større ran. Det var et faktum at noen minibanker ble sprengt på Østlandet i slutten av 2003 og begynnelsen av 2004. Gikk under jorden

Videre skal Hammersmark ha fått vite at flere fra ransmiljøet var gått under jorden og at det var gått lang tid siden siste store ran. Det var opplysninger om at William Ellingsen og Kjell Alrich Schumann hadde tatt tilhold i Stavanger-området. Hammersmark understreket at han ikke hørte noe om David Toska før ranet.

 • Litt senere, 8., 9. eller 10. mars var det innbrudd i nye Nokas på Gausel. På bakgrunn av alt dette nedsatte Rogaland politidistrikt en arbeidsgruppe for å se på dette. Arbeidet ble prioritert høyt, vi brukte mye tid på det og fikk ros fra Kripos.

Særlig ett prosjekt ble prioritert, det såkalte leilighetsprosjektet. Politiet antok at mulige ranere ville måtte leie bosted en i en periode før et anslag.

 • Vi tok utgangspunkt i Stavanger og tok en radius. Vi sjekket utleiere, hvem som kunne ha leid ut fra høsten 03 til gjeldenede dato. Vi hadde opplysninger om Schumann, men Ellingsen var da avgått med døden. Vi kom fram til 150 aktuelle leiligheter som vi undersøkte nærmere.

Aksjonsplan for politiet utarbeidet

Samtidig arbeidet politiet med den operative delen. Det ble blant annet utarbeidet et planverk, en aksjonsplan for politiet, ved større ran. Fire-fem tellesentraler i Stavanger-området ble undersøkt. To av dem, Securitas og Nokas, ble spesielt pekt ut som interessante ettersom begge skulle flytte denne våren.

 • Jeg satte ned en arbeidsgruppe som skulle se på svake punkter hos Securitas og Nokas. Vi etablerte vakthold ved Securitas de siste 14 dagene før flytting. Det var praktisk mulig, for de hadde så få verditransporter. Så gjensto Nokas eller en av de mange verditransportene i distriktet. Mye penger går på kryss og tvers i Rogaland hele tiden. Vi hadde en arbeidsgruppe nede hos Nokas. Vi så svakheter, spesielt to ting: Ranerne kunne ta seg inn kjøreporten/garasjen ved hjelp av vekter som ble tvunget. Eller det kunne være en utro tjener, en vekter under frivillig tvang. Det scenariet var bekymringsfullt. Vektere hadde tilgang til alle skapene, det var snakk om mye penger, 200 millioner kroner, og sikkerheten var foruroligende.

Det andre scenariet var det de valgte, å gå ned i bakgården og inn vinduet til tellesentralen. Men der var det sikkerhetsglass som eventuelt måtte sprenges, og politiet regnet det som lite trolig.

 • Vi så på porten som enklest. Vi hadde kontakt med Norges Bank, og vi foreslo endringer i rutinene deres.

Nektet å installere bedre kamera

Politiet fikk ikke gehør for ønsket om å installere bedre kamera med lyd direkte linket til politiets operasjonssentral. Dette ble avslått av Nokas ettersom tellesentralen snart skulle flyttes.

 • Det viktigste på den tiden var etterretningsarbeidet. Vi fant absolutt ingen konkrete opplysninger. Men 1. april ble det besluttet små operative tiltak, blant annet synlig a-patruljering på Bankplassen, sa Hammersmark.

2. april, fredagen før ranet, fikk politiet kontakt med en utleier som mente hun hadde gjenkjent Schumann fra da han var interessert i å leie leiligheten hennes i desember 2003. Hun skulle i nytt avhør ransdagen.

 • På bakgrunn av sikkerheten i Nokas ble undertegnede urolig. For å være sikker på at Norges Bank tok våre signaler alvorlig, tok jeg med meg mobiltelefonen og gikk ned til Domkirkeplassen, stilte meg ved innkjørselen og ringte transportsjefen i Norges Bank. Jeg sa jeg var bekymret for sikkerheten i bygget, og lurte på hva som ville settes i verk i påsken. Jeg fikk opplysninger fra ham om at i påsken, fra onsdagen, skulle hele området i garasjen, og de opptil 200 millionene, være helt tomt, det skulle ikke være penger der i påsken. Verditransporter skulle slippe nattsafe-poser rett ned i hvelvet. Det syntes jeg var veldig flott. Vi skulle komme tilbake til dette etter påsken.

— Tok neppe høyde for et slikt anslag

Tilbake på kontoret ga Hammersmark ordre om fremskutt lagring av våpen i en ekstra patruljebil. Han sendte også fra seg informasjon om trusselbildet. Et dokumenthefte ble laget, med den generelle aksjonsplanen for ran, og som blant andre Arne Sigve Klungland ble forelagt ransmorgenen.

 • Men vårt planverk tok neppe høyde for et slikt anslag. Vi var ukjent med skyttere som tok kontroll over innfartsårer. Derfor plasserte Klungland seg der han gjorde. Langtrekkende våpen hadde ikke vi tatt høyde for.

David Toskas forsvarer, advokat Øystein Storrvik, spurte Hammersmark om han i møter med Kripos og Catch fikk vite at vekteren som nå har tilstått at han ga innsideinformasjon til Toska, ble etterforsket av Catch for narkotikaforbrytelse. Hammersmark svarte at det var ukjent for ham.

 • Jeg hørte ikke navnet hans før lenge etter ranet. Hvis det hadde vært en kobling mot dette, er jeg sikker på at jeg ville ha fått vite det.

Skrøt av Toska

Hammersmark bekreftet videre at politiinspektør Ernst Rossebø snakket sant da han for kort tid siden avviste at vekteren ga opplysniger om ranet før det skjedde.

Hammersmark la ellers til at han syntes det var veldig bra av Toska å navngi vekteren.

Dan Pettersens forsvarer, advokat Brynjar Meling, spurte senere om tiltalte Thomas Ingebrigtsen ga opplysninger til politiet i forkant av ranet. Men det ville ikke Hammersmark svare på.

 • Det kan jeg ikke si. Vi svarer som regel aldri bekreftende eller avkreftende på spørsmål om politiinformanter. Jeg kan bare bekrefte at det Rossebø sa, ikke var feil.