• Gro Anita Fosse (til venstre), rådgiver for velferdsteknologi i Kristiansand kommune, og Ingeborg Hetland Hansen, leder responssenteret som skal håndtere trygghetsalarmer i Agder, i lokalene til det nye responssenteret på Valhalla helsesenter i Kristiansand. Senteret skal være i drift fra høsten 2017. FOTO: Tormod Flem Vegge

Fra dette rommet skal eldre i Agder passes på døgnet rundt

21 Agder-kommuner har gått sammen om å handle inn opptil 4500 moderne trygghetsalarmer. Det skal opprettes en felles sentral for å håndtere alarmer fra innbyggerne.