• Slik ser båten ut på 86 meters dyp. Bildet tatt med miniubåt / ROV. FOTO: SeaBed

Fiskeutstyr gjorde bergningsarbeid vanskelig

Mye fiskeutstyr gjorde det vanskelig å komme til styrhuset hvor den omkomne Jan S. Pettersen lå. Dette måtte fjernes ved hjelp av kran og miniubåt.