• BRØT LOVEN: Fylkeslege Kristian Hagestad førte tilsyn med Vennesla legesenter etter at en mann ble henvist til Kristiansand, og døde på veien. Legesenteret brøt forsvarlighetskravet etter helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven. FOTO: Frode Lindblom

Full tiltro til legevakten

Vennesla-politikerne er trygge på at Vennesla legesenter nå treffer nødvendige tiltak for å forhindre at hjertesyke pasienter uforsvarlig videresendes til Kristiansand.