- Veldig beklagelig

Mislykkede tarmkreftoperasjoner var dårlig nytt for styreleder Per Anders Oksum i Helse Sør-Øst da han for første gang besøkte Sørlandet sykehus onsdag.