Huskjøper vant i retten

Det viste seg å være store mangler med boligen, noe retten også var enig i.