• Jeger Asbjørn Oland med ulven som han felte på Vergårshei. Her er Oland og hannulven fotografert hos Naturexpo på Odderøya i Kristiansand, der den ble den flådd. Selve kroppen ble sendt til undersøkelse ved Norsk institutt for naturforskning i Trondheim. FOTO: Torstein Øen

DNA-prøver viser hvor ulven ble født

Ulven som ble skutt i Vegårshei i begynnelsen av november er nå blitt analysert av eksperter i Trondheim.