• Likegyldighet: Inger Holen er glad for at levekår diskuteres. - Likegyldighet er den største trusselen. Skal vi få til noe, må fakta opp på bordet. FOTO: Jon Anders Skau

Uenig i kritikken fra Sunde og Djupedal

Inger Holen mener tidligere fylkesmann Hjalmar Sunde og nåværende fylkesmann i Aust-Agder Øystein Djupedal bommer på kritikken om at levekårsutfordringene i landsdelen er underkommunisert, og at det ikke jobbes nok med disse sakene.