• - Det er mulig noen skulle vært mer forutseende, sier prosjektleder Steinar Aspen i Statens vegvesen om de 10 overgangsbroene som må rives. FOTO: Stig B. Hansen, Aftenposten

Bare 8 av 18 broer på E 18 er lange nok

Ti tverrgående overgangsbroer på E18 sør i Vestfold må rives når veien nå bygges om til firefelts motorvei. Broene som ble bygget på 1980-tallet, er 15-20 meter for korte.