Lomheim taler på 1. mai

Sylfest Lomheim, skal holde 1.maitalen i dialektbygda Vennesla. Men det kommer nok ikke så mange og hører som før i tiden.