• EN SUKSESS: - Vi har aldri hatt rømninger, aldri brukt tvang. Grip har inntil denne situasjonen, hatt ventelister på plassering, sier leder Asle Imeland (t.v.). Her sammen med ansatte: Morten Haugen, Tina Ueland og Lene Vigstøl Olsen. Og Grip-ungdommene: Glenn Mesel og Lena Jensen. FOTO: Reidar Kollstad

- Tvinges til å stenge

Stiftelsen Grip roses for sitt arbeid med barnevernsbarn. Nå må de trolig legge ned. Kommunene har ikke råd til å bruke tiltaket når staten kutter pengestøtten.