• Torsdag gikk kommunestyret i Birkenes inn for å innføre eiendomsskatt og kutte 8,1 millioner kroner. Rådmannen mener flere av kuttene ikke er mulig å gjennomføre. Dermed er risikoen for å havne på Robek-listen fremdeles til stede i høyeste grad.

Rådmannen mener kuttene blir umulig å gjennomføre

I 2014 må Birkenes kutte 8,1 millioner for at budsjettet skal gå i balanse. Rådmannen slår fast at flere av kuttene ikke lar seg gjennomføre.