– Jobbet som gal for å svare pressen

Justisminister Grete Faremo (Ap) husker mandagen som en hektisk dag da hun jobbet som gal for å kunne svare pressen.