Arbeidstog sperrer toglinja ved Oggevatn

Toget til Oslo blir en halvtime forsinket etter at et arbeidstog havarerte mandag morgen.